ساعات کاری کتابخانه

ساعات کاری کتابخانه

ساعت کار کتابخانه مرکزی درنیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱– ۱۴۰۰

 

بخش های اداری، امانت، پایان نامه ها و مراجع: 

 ۸ صبح تا ساعت ۱۴

شماره های تماس: ۰۸۶۳۶۲۴۱۳۳۶ – ۰۸۶۳۶۲۴۱۳۳۷ – ۰۸۶۳۶۲۴۱۳۳۹ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.