کتابخانه الکترونیک و دیجیتال آذرسا

تماس با ما

 دکتر حسن آریانپور

استادیار دانشکده ریاضی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

شماره تماس:  ۳۶۲۴۱۳۳۸

شماره فاکس و تماس مستقیم:  ۳۶۲۲۷۱۲۶-۰۸۶

ایمیل: arianpoor@tafreshu.ac.ir

 _________________________________

خانم اعظم عسگری

کارشناس مسئول کتابداری

مسئول بخش مراجع و پایان نامه ها

شماره تماس: ۳۶۲۴۱۳۳۶

_________________________________

آقای سعید آبابایی

کتابدار

مسئول بخش فهرست نویسی

شماره تماس: ۳۶۲۴۱۳۳۹

_________________________________

خانم فاطمه شوخی بیگی

کتابدار

مسئول بخش خدمات مراجعین 

شماره تماس: ۳۶۲۴۱۳۳۷